Energieke Regio

Duurzaam Ondernemen in Houten

Energieke Regio

Het motto van Stichting Energieke Regio luidt: ‘wij helpen u graag te verdienen aan duurzaamheid’.

De inspirerende, stimulerende en organiserende werkzaamheden van Stichting Energieke Regio worden lokaal mogelijk gemaakt door bijdragen van o.a. gemeenten en lokale Rabobanken. Deelnemende bedrijven en maatschappelijke organisaties betalen zelf hun advieskosten.

Voor meer informatie: http://energiekeregio.nl of download de brochure.

Contactgegevens:

Energieke regio

Vanuit het project DO!Challenge wordt samengewerkt met Energieke Regio Kromme Rijnstreek.

Stichting Energieke Regio is een organisatie zonder winstoogmerk, die is opgericht om doelen uit het SER Energieakkoord te helpen realiseren en daartoe landelijk wordt ondersteund door o.a. de Rijksoverheid en Rabobank. Primaire doelstelling van Stichting Energieke Regio is het bevorderen van energiebesparing en het zelf opwekken van duurzame energie bij bestaande bedrijfsgebouwen en maatschappelijk vastgoed. Nevendoelstellingen hierbij zijn het positief beïnvloeden van het binnenklimaat, het verhogen van het bewustzijn en kennisniveau op het gebied van energievraagstukken en het positioneren van deelnemers als maatschappelijk verantwoorde organisaties. Het project verduurzaamt en stimuleert de lokale economie.

Deelnemers

5 deelnemers aan de DO!Challenge zullen ook participeren in het project Energieke Regio Kromme Rijnstreek, waarin samengewerkt wordt door de gemeenten Houten, Bunnik en Wijk bij Duurstede, Rabobank Kromme Rijnstreek en de ondernemersverenigingen uit die gemeenten. Deze deelnemers zullen met name de focus leggen op het onderwerp Energie.  De 5 zijn: Inventum , Arval, Kids Lodge, Fagerhult en Bouwbedrijf van Dort BV.