Ondernemend Houten

Verenigt & Versterkt

Ondernemend Houten

Ondernemend Houten is de koepelvereniging waarin alle Houtense ondernemers- en winkeliersverenigingen hun krachten gebundeld hebben. Gezamenlijk organiseren zij diverse activiteiten zoals de Houtense Ondernemersdag, de Meet & Match en de nieuwjaarsreceptie met als doel ondernemende Houtenaren met elkaar te verbinden.

Tevens behartigt Ondernemend Houten de belangen van ondernemers in de gemeente Houten op onderwerpen die het belang van individuele leden overstijgen en wil zij ondernemers informeren over ontwikkelingen die voor hun relevant zijn. Ondernemend Houten heeft regelmatig overleg met de betrokken wethouder(s) om relevante zaken op economisch gebied in de gemeente Houten te bespreken. Bij die vergaderingen is MKB VNO-NCW ook vertegenwoordigd.

Dé vereniging voor bedrijven in de gemeente Houten is het IKH. In Houten gevestigde bedrijven kunnen elkaar ontmoeten tijdens informele en levendige bijeenkomsten. Het bevorderen van onderling zakendoen en het delen van kennis is een belangrijke pijler van het IKH. Kennis maken biedt kans op zaken.

OKK Houten is de ondernemersvereniging voor Schalkwijk, Tull en ’t Waal en ’t Goy. Een vereniging met ruim 70 leden die de belangen behartigt van ondernemers die gevestigd zijn in de kleine kernen van de gemeente Houten. OKK is een vereniging waar men elkaar weet te vinden als het nodig is.

Het Platform Maatschappelijk Ondernemen Houten verbindt ondernemers, maatschappelijke organisaties en gemeente. Ondernemers en gemeente stellen mensen, middelen, kennis & kunde en geld beschikbaar aan maatschappelijke organisaties om lokale projecten te ondersteunen.

De Stichting Beveiliging Bedrijfsterreinen Houten (SBBH) heeft als doel om met elkaar de veiligheid te verbeteren en de criminaliteit terug te dringen en werkt samen met de politie en gemeente. Een collectief van deelnemers en een groot draagvlak dragen bij aan de kwaliteit van de beveiliging

Het Oude Dorp van Houten is het gezelligste stukje van Houten. Mooie winkels en heerlijke horeca. Laat je verrassen op het Oude Dorp. Het historische karakter van het plein nodigt uit voor gezellig winkelen en het brengen van een bezoek aan 1 van de terrassen of restaurants.

Winkeliersvereniging Castellum behartigt de belangen van de winkeliers en horeca ondernemers die gevestigd zijn op winkelcentrum Castellum. Dit nieuwe winkelcentrum in Houten-Zuid is een parel voor heel Houten met goede winkelvoorzieningen en uitnodigende horeca.

Winkeliersvereniging Het Rond behartigt de belangen van de winkeliers en horeca ondernemers die gevestigd zijn op winkelcentrum Het Rond. Deze vereniging timmert regelmatig aan de weg met mooie en spraakmakende activiteiten op Het Rond.

!MPACT Houten is een platform én een projectbureau voor duurzaam ondernemen. Vanuit het projectbureau wordt ondersteuning geboden aan ondernemers in de vorm van advisering, begeleiding en het opbouwen van een duurzame community.