Duurzaamheid

Projecten Do-Challange 2.0 en Energieke Regio

Ondernemend Houten

DO!Challenge

DO!Challenge laat zien wat je bij maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaam ontwikkelen kunt winnen. Ondernemers zijn zich best bewust van wettelijke en maatschappelijke taken op het gebied van MVO en duurzaamheid. Maar in de praktijk valt het voor MKB-bedrijven niet mee om daar concreet vorm aan te geven Daarbij helpt de DO!Challenge.

Agenda

  • 12 oktober Houtense Ondernemersdag (www.hodhouten.nl)
  • 12 oktober Meet & Match
  • 8 januari 2018 nieuwjaarsreceptie
  • 9 & 10 maart NL Doet

Het begin

Eind 2015 startte het Economische Platform Houten, een samenwerkingsverband van de zes Houtense ondernemersverenigingen de DO!Challenge. Er lagen genoeg vragen op tafel:
– Hoe kunnen ondernemers hier en nu besparingen realiseren én tevens meer waarde creëren?
– Hoe kun je meer rekening houden met de effecten van je bedrijf in de directe omgeving en daarbuiten?
– Hoe kan je daarover het gesprek met medewerkers, klanten en toeleveranciers aangaan?
– Welke doelen moet je dan stellen en hoe maak je daarin keuzes?
– En vooral: hoe krijgen we zichtbaar wat duurzaam ondernemen oplevert?

Ons antwoord: samen aan de slag!

Van initiatief naar Doen

Afgelopen jaar zijn een paar gedreven ondernemers met een groep koplopers aan de slag gegaan om met behulp van een digitale monitor het bedrijf door te lichten en daadwerkelijk duurzame verbeteringen door te voeren. Alle soorten bedrijven konden meedoen op voorwaarde dat ze open zijn over hun aanpak en van elkaar willen leren. Elf heel verschillende Houtense bedrijven hebben de handschoen opgenomen. Het ene bedrijf zette alles op alles om water- en electriciteitsverbruik boven tafel te halen, de ander maakt in zijn bedrijf ruimte voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Een derde weet alles van duurzaam transport en weer een ander heeft oog voor zuivere communicatie over maatschappelijk verantwoord ondernemen.