Projecten

Duurzaam Ondernemen in Houten

Ondernemend Houten heeft de krachten gebundeld van de individuele verenigingen in de gemeente Houten om vanuit de gezamenlijkheid meer te kunnen betekenen voor ondernemers in Houten. Dat heeft zij onder meer gerealiseerd door middel van collectieve beveiliging en collectief glasvezel aan te bieden. Ook ondersteunt Ondernemend Houten duurzame initiatieven als de DO!Challenge en Energieke regio.

Mobiliteit

Ondernemend Houten start samen met Gemeente Houten en Goedopweg het project Duurzaam Vervoer Houten. Doel is het realiseren van maatregelen om de bereikbaarheid van Houten met duurzaam vervoer te verbeteren. Voorbeelden zijn vervoersdiensten aan te bieden in de ‘last mile’; het laatste stukje vanaf het station, fietsroutes verbeteren en kennisuitwisseling over reiskostenvergoedingen en voorzieningen bij bedrijven.

Collectieve beveiliging

De Stichting Beveiliging Bedrijfsterreinen Houten (SBBH) is een intiatief van de bedrijventerreinen, gemeente en politie. Zij realiseert de collectieve beveiliging op de bedrijventerreinen en buitengebieden in de gemeente Houten middels mobiele surveillance. De stichting geeft daarmee vorm aan een publiek private samenwerking waarbij de overheid en het bedrijfsleven samenwerken.

Zon op grote daken

Zonnepanelen op uw dak, dat is verduurzamen op een economisch rendabele manier. Een scan, een dakplan, de business case en het aanvragen van offertes maken deel uit van de aanpak van Stichting !MPACT Houten.

Energieke Regio

Stichting Energieke Regio is een organisatie zonder winstoogmerk, die is opgericht om doelen uit het SER Energieakkoord te helpen realiseren en daartoe landelijk wordt ondersteund door o.a. de Rijksoverheid en Rabobank.