Ondernemend Houten

Missie

Ondernemend Houten is de koepelorganisatie van de Houtense ondernemers- en winkeliersverenigingen. Ondernemend Houten is het aanspreekpunt, belangenbehartiger en woordvoerder namens de ondernemers- en winkeliersverenigingen in de gemeente Houten op onderwerpen die het belang van het individuele lid overstijgt. De verschillende verenigingen hebben dat deel van hun taak overgedragen aan Ondernemend Houten.

Ondernemend Houten is complementair aan de aangesloten ondernemers- en winkeliersverenigingen. Zij blijven hun activiteiten zoals gebruikelijk agenderen, zodat de respectievelijke leden zich optimaal kunnen blijven herkennen bij de afzonderlijke verengingen. Zo wordt de 'couleur locale' behouden. Daar waar mogelijk worden de krachten gebundeld en gezamenlijke activiteiten georganiseerd zoals de Houtense Ondernemersdag en Meet&Match.

Ondernemend Houten

Visie

De kracht van Ondernemend Houten is de gezamenlijke achterban te verbinden en te versterken. Door het lanceren van initiatieven, te inspireren en samenwerking te zoeken waar mogelijk, proberen we beweging te creëren in de lokale economie.

Ondernemend Houten vindt het van belang om verbinding te zoeken met lokaal gevestigde maatschappelijke organisaties in de gemeente Houten. Dit doet zij onder andere door de Meet&Match van Platform Maatschappelijk Ondernemen Houten waarbij maatschappelijke hulpvragen worden gekoppeld aan het aanbod vanuit het bedrijfsleven. Tevens wordt een intensieve samenwerking gezocht met de Stichting SBBH (collectieve bedrijfsbeveiliging) waardoor collectief beheer van de bedrijfsterreinen en de winkelgebieden ontstaat.

In samenwerking met stakeholders zoals MKB Nederland Midden en VNO/NCW willen we onze missie realiseren. Ondernemend Houten maakt optimaal gebruik van de daar beschikbare kennis en ervaring zodat ondernemers worden geïnformeerd over ontwikkelingen die voor hen relevant zijn. Tevens is er gestructureerd overleg met de gemeente Houten en met regionale samenwerkingsverbanden zoals U10 en de Economic Board Utrecht om de belangen van de ondernemers in Houten te vertegenwoordigen en relevante informatie in te winnen over onderwerpen die voor ondernemers van belang zijn.